Nguồn nước sạch, đạt tiêu chuẩn đã được kiểm định

Cập nhật: 08/06/2020

Lượt xem: 750

Chúng tôi có đầy đủ giấy tờ xác nhận nước sạch đảm bảo do Bộ y tế kiểm định


Là một trong những đơn vị bán nước sạch trên địa bàn Hà Nội, chúng tôi có đầy đủ giấy tờ xác nhận nước sạch đảm bảo do Bộ y tế kiểm định. Bên cạnh đó đơn vị đã hoạt động lâu năm trong ngành được sự tin tưởng của người dân và chưa bao giờ xảy ra sai sót gì.

0973.939.586